Energirammeberegning

Energirammeberegningen udarbejdes i projekteringsfasen for at fastslå hvor meget isolering der skal være i henholdsvis loft, gulv og ydervægge. Ligeledes vil der i energirammeberegningen blive opsat krav til vinduernes mindste isoleringsevne, ventilationsformen, tæthedskravet, opvarmningsformen og evt. installering af vedvarende energi som fx solceller, solvarme eller varmepumper.

Vi tilbyder at lave en energirammeberegning