Skip to main content

Energirammeberegning

Optimering af Energiforbrug i Nybyggeri

Ved beregning af energirammen for nybyggeri stræber vi efter at sikre, at huset opnår godkendelse til energimærkning og ibrugtagningstilladelse. Det er essentielt at integrere energieffektivitetsbetraktninger fra projektets begyndelse for at imødekomme de nødvendige krav.

En energirammeberegning udgør en nøje udregning, der dokumenterer, at det samlede energibehov for huset overholder de gældende krav i bygningsreglementet for nybyggeri. Det er afgørende, at bygningen ikke overskrider de specificerede energiforbrugskrav, også kendt som bygningens energiramme.

Energiklasse Overholdelse og Rådgivning

Vores primære mål er at sikre, at dit nyopførte hus opfylder energirammen i den ønskede energiklasse, hvilket effektivt reducerer risikoen for overskridelse af energibudgettet. For en grundig drøftelse af dine behov og en uforpligtende vurdering af energirådgivning, er du velkommen til at kontakte os og arrangere et møde.